Домен ORG.UA

Оф?ц?йний сайт домену

Звернення до ?н?ц?ативно? групи "Зм?нимо .ORG.UA"


Ре?стр домену .UA компан?я "Хостмайстер" та адм?н?стратор домену .ORG.UA висловлюють подяку вс?м, хто взяв участь в ?н?ц?атив? "Зм?нимо .ORG.UA", хто висловив свою думку щодо зм?н в одному з найб?льших публ?чних домен?в Укра?ни. Ваша критика та активна громадська позиц?я допомогли нам в процес? п?дготовки реформ в домен? .ORG.UA.

Сьогодн? проходить активна стад?я реформування домену. В ньому впроваджено технолог?ю EPP - сучасний протокол вза?мод?? ре?стратор?в з доменними ре?страми. Будуть ч?тко визначен? права та обов'язки адм?н?стратор?в, ре?стратор?в ? ре?странт?в, а це дозволить усунути вс? т? зауваження, як? ви висловлювали ран?ше.

Разом з тим зверта?мо Вашу увагу, що оф?ц?йн? документи, направлен? нам компан??ю "Серв?с онлайн" в?д ?мен? вс?х учасник?в акц?? "Зм?нимо .ORG.UA", не м?стять конкретних пропозиц?й щодо покращення роботи домену .ORG.UA.

Вважа?мо за необх?дне також про?нформувати Вас, що найб?льш важлив? питання розвитку домену. UA розглядаються на зустр?чах робочо? групи, в яку входять ре?стратори й адм?н?стратори публ?чних домен?в. У рамках групи будь-який учасник доменно? ?ндустр?? може брати участь в обговореннях, висловлювати пропозиц?? та ?де?. Процес реформування .ORG.UA також розглядався на зустр?чах групи. Компан?я "Серв?с онлайн" брала участь в цих зустр?чах, проте жодних пропозиц?й, спрямованих на реал?зац?ю ?н?ц?атив учасник?в "Зм?нимо .ORG.UA", не висловлювала.

У зв'язку з цим ми пропону?мо вс?м учасникам акц?? "Зм?нимо .ORG.UA" взяти безпосередню участь в робоч?й груп?, яка буде розглядати можлив?сть ? доц?льн?сть проведення нових заход?в в домен? .ORG.UA. Це можуть бути акц??, спрямован? на залучення в домен неприбуткових проект?в, стимулювання розвитку позитивного ? ц?кавого контенту. Ц? заходи можуть бути як безстроковими, так ? обмеженими в час?. Ми чека?мо в?д Вас активно? участ?, креативних ?дей та ц?кавих пропозиц?й.

ORG.UA переходить на сучасну технолог?ю

07 листопада 2012

У публ?чному домен? org.ua з 15 листопада почнеться впровадження технолог?? EPP (Extensible Provisioning Protocol) - сучасного ? найб?льш перспективного протоколу вза?мод?? ре?стратор?в з ре?стром.

Ця технолог?я була розроблена к?лька рок?в тому, проте вже набула широкого поширення в св?т?. В Укра?н? цей протокол працю? в дванадцяти рег?ональних доменах (ш?сть областей Укра?ни), в яких сумарно нал?чу?ться б?льше 60 тис. доменних ?мен, що становить 9% в?д ?х загально? к?лькост? в .UA. Активне впровадження EPP в укра?нських доменах почалося першого вересня поточного року ? зд?йсню?ться у в?дпов?дност? з р?шеннями робочо? групи, що склада?ться з ре?стратор?в доменних ?мен та адм?н?стратор?в публ?чних домен?в.

Домен org.ua був створений в 1999 роц? для розм?щення сайт?в некомерц?йних орган?зац?й ? в даний момент ? одним з найпопулярн?ших в Укра?н?. У ньому делеговано понад 90 тис. доменних ?мен, що склада? 13% в?д ?х загально? к?лькост? в .UA.

Схема роботи по технолог?? EPP передбача? участь ре?стратор?в в обслуговуванн? доменних ?мен. Перех?д домену на EPP буде проходити поступово, вс? ?снуюч? доменн? ?мена продовжать функц?онувати до дати зак?нчення ре?страц?? (як правило, це один р?к з моменту останнього продовження). За м?сяць до вказано? дати ре?странти отримають по електронн?й пошт? ?нструкц?ю по продовженню доменного ?мен?.

8号彩官方下载 1号彩票计划app